Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia

Všetkým žiakom a zamestnancom PaSA Lučenec želáme pekné prázdniny, pohodu zaliatu slnkom a množstvo skvelých zážitkov so správnymi ľuďmi.

 

OZNAM:
  • Nástup do zamestnania je 25.8. 2014 o 8:00 hod. Začíname pracovnou poradou.
  • 26.8. 2014 od 8:00 hod. sú na programe opravné skúšky.
  • Harmonogram skúšok bude zverejnený dodatočne.
  • Slávnostné otvorenie šk. roka 2014/2015 bude 2. septembra o 8:00 hod. na nádvorí školy.
 
PaSA11869 - 2013


Vítame Vás na oficiálnej stránke Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci. Stránka bola vytvorená za účelom oboznamovania budúcich i súčasných študentov našej školy s jej činnosťou, vyučovacími predmetmi a aktivitami v mimoškolskej činnosti.
Veríme, že aj týmto spôsobom pomôžeme našim budúcim študentom v príprave na štúdium na našej škole.

Szeretettel köszöntünk minden kedves szülőt, diákot, iskolabarátot a losonci Pedagógiai és Szociális Akadémia honlapján.Honlapunk által szeretnénk informálni jelenlegi és jövendőbeli diákjainkat, valamint a szülőket iskolánk életéről és tevékenységeiről.
Ha bármilyen kérésük, kérdésük, problémájuk van, forduljanak hozzánk bizalommal, akár személyesen, akár a „kapcsolatban” megadott elérhetőségek bármelyikén. Minden látogatót, szülőt, érdeklődőt szívesen fogadunk.

 

Facebook

Zdielať na facebook

Anketa design

Páči sa Vám nový design?